روش های تحویل کالا

روش تحویل کالا

سوپر رُزدر جهت رفاه هموطنان  اجناس خریداری شده را ازطریق پست ارسال میدارد. هزینه ارسال نیز طبق قیمت استاندارد شرکت  پست حساب خواهد شد.

سوپر رُز برای خریدهای با مبلغ  75 یورو و با وزن حداکثر 5 کیلو، حمل رایگان را در نظر گرفته است.